blank picture
Algemene voorwaarden Good Event

Lees deze algemene voorwaarden door voordat u gaat boeken.


U kunt ook gelijk    Boeken en reserveren   

--Good Event--

Tarieven
De tarieven van een dienst, evenement of entertainment zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Prijzen zijn geldend voor het programma zoals omschreven op de bevestiging. De tarieven voor de evenementen zijn per persoon, voor diensten en entertainment gelden totaal bedragen tenzij anders aangegeven. Het vervoer naar en van de evenementen en/of entertainment is op eigen gelegenheid of in overeenkomst met Good Event. We behouden het recht om personen te weren, die niet tijdig betalen. Bij betalingen, die niet binnen de gestelde termijn binnen zijn geldt een toeslag van 2% over het gehele factuurbedrag, met een minimum van 15 euro aan administratie kosten. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Boekingen, data en geldigheid
Bij de evenementen en entertainment zijn mogelijk enkele data of dagen vermeld waarop men kan boeken voor de programma's. Overige evenementen, arrangementen en/of entertainment waar geen data bij vermeld zijn, kunnen indien beschikbaar, naar eigen wens geboekt worden. Na een gemaakte en bevestigde boeking en na volledige betaling ontvangt men, bij tijdige inschrijving, twee weken voor aanvang van het evenement, arrangement en/of entertainment de benodigde bescheiden, bestaande uit een uitnodiging met beschrijving van het geboekte evenement, arrangement en/of entertainment. Tijdige bezorging is afhankelijk van de post. Optionele personen kunnen schriftelijk worden opgegeven zolang er plaats is. Gezien de weersgevoeligheid van enkele evenementen kan, in overleg en met toestemming van Good Event, de datum op het laatste moment verschoven worden of er wordt individueel een alternatief aangeboden, na uitstel van arrangementsdatum is de bon 6 maanden geldig. Bij gebrek aan voldoende inschrijvingen kan een alternatief aangeboden worden. Een cadeaubon zonder arrangementsdatum is 1 jaar geldig.


Annuleringsvoorwaarden
Tot 6 weken voor het arrangement, dienst of entertainment plaats vindt kunt u uw evenement, arrangement en/of entertainment annuleren tegen 20% kostenvergoeding(80% restitutie). Tot 3 weken wordt 50% gerestitutueerd en binnen 3 weken kan niet meer worden geannuleerd. Vermindering van het aantal deelnemers vallen onder dezelfde annuleringsvoorwaarden (restitutie percentages). U kunt het aantal personen verminderen tot aan het minimum vereiste. Cadeaubonnen kunnen niet geannuleerd worden. Annuleringen dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

Veiligheid
Voor alle evenementen, arrangementen en entertainment staat veiligheid boven alles. Een uitgebreide instructie met betrekking tot veiligheid wordt gegeven bij ieder evenement. In ieder evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheids factoren dit vereisen. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen, wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft en deze tijdens het evenement, arrangement en/of entertainment deze gezondheid in gevaar kan komen dient hij dit van te voren te melden. Men dient voor en tijdens het evenement nuchter te verschijnen, Good Event en de uitvoerders behouden het recht bij enige twijfel (van alcohol / drugs gebruik) u te weren, dit voor uw en ieders veiligheid.


Verzekering en aansprakelijkheid
Ondanks dat de deelnemers bij bijna alle evenementen door de uitvoerende organisaties verzekerd zijn ter wille van uw veiligheid, is een passende persoonlijke WA- en ziekteverzekering vereist en wordt een aanvullende verzekering aanbevolen. Good Event en de detailhandel handelen als intermediair tussen consument en uitvoerder en zijn derhalve niet aansprakelijk voor enigerlei calamiteiten cq ongevallen cq schade, indien die zich voordoen bij uitvoering van evenementen, arrangementen en/of entertainment. Voor na rekeningen, die buiten het factuurbedrag vallen, staat Good Event niet garant en worden door gestuurd naar u.

Programma's en tijdsindicaties
Voor alle programma's geldt het streven naar meer service en punctualiteit. De evenementen, arrangementen en/of entertainment zijn volledig verzorgd, zij het door de leverancier en in overleg met Good Event. Per programma kunnen verschillen bestaan in tijden en indelingen. Omschrijvingen telefonisch in folder en op het internet gelden als indicatie. Bij de evenementen, arrangementen en/of entertainment bescheiden ontvangt men het volledige programma met de juiste tijden en onderdelen. Men dient op tijd aanwezig te zijn.

U kunt nu    Boeken     HOME  

   Aktiviteiten & Uitstapjes  

   Teambuilding & Workshops  

   Entertainment & Artiesten  

   Kadobonnen  

   Thema feesten  

   Muziek workshops  

--Good Event--


Of Info@Good-Event.info
IMAGE
U kunt nu Boeken!